Tarieven Jabadabadoe 2018
De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de
Wet kinderopvang. Opvang in een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang vallen onder de Wet kinderopvang.
Onze tarieven KDV (kinderagverblijf) vindt u hier.
Onze tarieven BSO (buitenschoolse opvang) vindt u hier.
Onze tarieven BSO (buitenschoolse opvang) locatie de Hoeve vindt u hier hier.
Onze tarieven PO (peuteropvang) vindt u hier.

Het uurtarief in 2018 van Kinderopvang Jabadabadoe (zowel KDV als BSO) bedraagt €7,69.

Kinderopvangtoeslag 2018
Omdat de kosten van de kinderopvang stijgen gaat het maximum uur tarief omhoog. Het maximaal te vergoeden uurtarief van het KDV wordt per 1 januari 2018 € 7,45 en het maximaal te vergoeden uurtarief van de BSO wordt € 6,95

Stopt u in 2018 met werken of wordt u werkloos? Dan heeftt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2018.

De aanvraag Kinderopvang toeslag 2017 zal automatisch doorlopen in 2018. U hoeft alleen de Belastingdienst te informeren dat het uurtarief is aangepast, mits er zich verder geen wijziging in de opvang voordoen. Dit kunt u doen via deze link.
Download
033 25 38 698
Social Media
Jabadabadoe - Locatie: Westerdorpsstraat 54b - 3871 AZ Hoevelaken - Landelijk Register KDV 409251847 - BSO 107189094 - PO 409251847
De Hoeve: Landelijk Register BSO 104300607
Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact
opnemen met Kinderopvang Jabadabadoe BV
© 2018 Jabadabadoe