Wie zijn wij
Wij zijn een kleinschalige (particuliere) kinderopvang. Op een unieke landelijke locatie met eigen kinderboerderij.
Met een professioneel en enthousiast team die met veel plezier de kinderen die komen,
begeleiden op hun “reis“ naar groter groeien.
Kinderopvang Jabadabadoe is een erkende kinderopvang. Wij staan landelijk geregistreerd en voldoen aan alle wettelijke eisen. Ons registratienummer Landelijk Register is: KDV 409251847 / BSO 107189094 / PO 409251847

Kinderopvang Jabadabadoe biedt verschillende soorten opvang:
•    Kinderdagverblijf (KDV) kinderen van 0-4 jaar
•    Flexibele opvang (KDV) kinderen van 0-4 jaar
•    Peuteropvang (PO) voor kinderen van 2-4 jaar
•    Buitenschoolse opvang (BSO) kinderen van 4-13 jaar
•    Voorschoolse opvang (VSO) kinderen van 4-13 jaar
Kinderdagverblijf (KDV)
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Werkwijze
Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij werken met 2 verticale groepen van maximaal 16  kinderen, met op elke groep drie pedagogisch medewerkers. In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden. Hierbij hanteren we de normen van de ‘Wet op de Kinderopvang’.

Op de groep
Wij vinden het belangrijk dat een kind gestimuleerd wordt in de algehele ontwikkeling. Uw kind leert niet alleen op sociaal vlak veel van spelen met vriendjes, maar ook op emotioneel-, motorisch-, creatief- en cognitief niveau. Spelenderwijs vergroten kinderen hun ervaringswereld. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde (leer)omgeving voor het kind.

Daarbij hebben we extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dit doen wij met behulp van een ‘VVE programma’.

Activiteiten
Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee spelen en met wie. Door het aanbieden van verschillende activiteiten stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wij werken met de methode ‘Peuterplein’. Deze methode stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Dit is een methode boordevol leuke materialen en gevarieerde activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Deze lesmethode is officieel erkend als integraal VVE-programma. (Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen.)

Buiten
De kinderen kunnen elke dag volop genieten van onze prachtige buitenruimte en onze eigen kinderboerderij. Ook maken ze regelmatig een uitstapje met de bakfiets of ‘Stint’ naar het bos. Heerlijk samen in en met de natuur.

Team
Op Jabadabadoe werken wij met een vast team professionele pedagogisch medewerkers. Zij beschikken minimaal over een afgeronde beroepsopleiding op MBO niveau. Ze volgen jaarlijks een kinder-EHBO herhalingscursus en hebben een geldig V.O.G overgedragen aan de directie. Ze zijn bekwaam in het begeleiden, stimuleren en helpen van de kinderen bij hun persoonlijke ontwikkelingen.

“Kijk” observatie methode
Op kinderdagverblijf Jabadabadoe werken wij – zoals alle voorschoolse instellingen in de gemeente Nijkerk - met de observatiemethode “Kijk”. Deze methode is een instrument waarmee wij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar in kaart brengen. Op verschillende aspecten van de ontwikkeling worden de kinderen op systematische wijze geobserveerd. 

Aan de hand van deze ontwikkelingslijnen wordt zichtbaar gemaakt wat het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn of haar ontwikkeling mogelijk is. Hierbij kunnen de pedagogisch medewerksters de kinderen in hun ontwikkeling beter ondersteunen en begeleiden. Ieder kind wordt gekoppeld aan een mentor. Zij zal de registraties doen en de oudergesprekken voeren.

Informatieoverdracht en ouderportaal
Een goede mondelinge overdracht naar ouders en verzorgers vinden wij heel belangrijk. Gewoon tijdens de breng- en haalmomenten of via een individueel gesprek. Eén keer per jaar kunnen ouders inschrijven voor een gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast maken wij ook gebruik van een ouderportaal: “kids@min”. Op de groepen werken wij met een Laptop. Hierin kunnen wij in ‘kids@min’ alle gegevens van de kinderen en de ouders inzien. Tevens leggen wij hierin vast hoe de dag van uw kind is verlopen. Dit doen wij doormiddel van verhaaltjes schrijven en foto’s plaatsen.  

U heeft de mogelijkheid om thuis deze informatie in te zien. Dit kan doormiddel van het zogeheten ‘ouderportaal’. Via onze website kunt u inloggen in het ouderportaal. Ook kunt u door middel van een app op uw smartphone of tablet deze gegevens bekijken. Als u ingelogd bent heeft u toegang tot de dagelijkse activiteiten, facturen, jaaroverzichten en de persoonlijke gegevens van u en uw kind(eren).

Praktische informatie
Het kinderdagverblijf is alle dagen in de week geopend van 07:30 tot 18:30 uur. In de kalender staat vermeld wanneer wij gesloten zijn. Het is ook mogelijk in overleg om vóór openingstijd of na sluitingstijd een uur extra flexibele opvang af te nemen.

Kennis maken
Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen en kennis te maken!
Flexibele opvang
Het is mogelijk in overleg vóór openingstijd of na sluitingstijd een uur extra flexibele opvang af te nemen. Hiervoor rekenen we extra kosten.

Verlengde opvang kan op vaste basis of incidenteel. Verlengde opvang moet wel altijd aangevraagd worden. Zonder aanvraag kan een kind niet om 7:00 uur worden gebracht.Buitenschoolse opvang (BSO)
Opvang na school voor kinderen van 4 tot 13 jaar
Werkwijze
Voor kinderen van 4 tot 13 jaar bieden wij buitenschoolse opvang (BSO) aan. Kinderen die op de basisschool zitten zijn van harte welkom buiten schooltijd.

Op de groep
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich op zijn of haar gemak voelt bij ons. We proberen zoveel mogelijk een huiselijke en gezellige sfeer te creëren. We willen een plek zijn waar een kind graag komt spelen.

Activiteiten
Op de BSO mogen kinderen zelf kiezen waar ze mee spelen en met wie. Spelen met vriendjes of liever alleen? Buiten in de sportkooi of eieren zoeken in de dierenweide? Of liever binnen blijven om te knutselen of een mooi schilderij te maken? Geen probleem!
In de vakantie werken we met een speciaal programma. Onder de button ‘Doenkids!’ kunnen kinderen, ouders en verzorgers dit programma van tevoren bekijken.

Buiten
De kinderen kunnen elke dag volop genieten van onze prachtige buitenruimte en onze eigen kinderboerderij. Voor de BSO hebben we ook een sportkooi buiten, waar ze bijvoorbeeld lekker een potje kunnen voetballen. Ook maken ze regelmatig een uitstapje met de onze bakfietsen naar het bos. Heerlijk samen in en met de natuur.

Ophalen en wegbrengen
De kinderen van de Voorschoolse opvang (VSO) brengen we in de ochtend naar school. En in de middag halen we alle kinderen voor de BSO op. Met z’n allen in de bakfiets is al een hele belevenis van school naar Jabadabadoe!

Team
Op de BSO werken wij met een vast team professionele pedagogisch medewerkers. Zij beschikken minimaal over een afgeronde beroepsopleiding op MBO niveau. Ze zijn VVE gecertificeerd, volgen jaarlijks een kinder-EHBO herhalingscursus en hebben een geldig V.O.G overgedragen aan de directie. Ze zijn bekwaam in het begeleiden, stimuleren en helpen van de kinderen bij hun persoonlijke ontwikkelingen.

Praktische informatie
De BSO is geopend vóór school, na school, in de schoolvakantie en op studiedagen. In de weken dat er school is, zijn we open van 15:00 tot 18:30 uur en op woensdag vanaf 12:00 uur. Op vrijdag zijn we de gehele dag geopend. Tijdens schoolvakanties of op studiedagen is de BSO alle dagen geopend van 8:30 tot 18:30 uur. Opvang tijdens de vakantie en studiedagen zijn bij de prijs inbegrepen. Bekijk onze kalender voor meer informatie.

Extra diensten
Is het lastig om de BSO te combineren met sport of andere activiteiten? Wij brengen uw kinderen er graag (gratis) naar toe!

Ook bieden wij voorschoolse opvang aan. Uw kind(eren) kunnen dan bij ons terecht vanaf 7:00 uur, daarna brengen wij ze naar school.

Kennis maken
Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen en kennis te maken!

Aanmelden
Voorschoolse opvang (VSO)
Bij Kinderopvang Jabadabadoe bieden wij ook voorschoolse opvang (VSO). Wij kunnen kinderen vóór schooltijd opvangen vanaf 7:00 uur. Hiervoor rekenen we extra kosten. Voorschoolse opvang kan op vaste basis of incidenteel. Voorschoolse opvang moet wel altijd worden aangevraagd. Zonder aanvraag kan een kind niet naar de VSO worden gebracht.

Ouders kunnen hun kinderen ‘s morgens op de VSO brengen tussen 7:00 en 8:00 uur. Daarna brengen wij ze naar de basisschool. Dit gebeurt met een van onze bakfietsen.
Peuteropvang NIEUW
Dagopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Werkwijze
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij een peuteropvang aan. Hier krijgen peuters de ruimte om zich voor te bereiden op de basisschool. Ze kunnen hier vast wennen aan (sociale) regels en een dagritme. Zo worden ze gebracht en opgehaald en leren ze samen spelen, zingen en eten.

Op de groep
Wij vinden het belangrijk dat een peuter gestimuleerd wordt in de algehele ontwikkeling. Uw kind leert niet alleen op sociaal vlak veel van spelen met vriendjes, maar ook op emotioneel-, motorisch-, creatief- en cognitief niveau. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde (leer)omgeving voor het kind.

Daarbij hebben we extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dit doen wij met behulp van een ‘VVE programma’.

Activiteiten
Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee spelen en met wie. Door het aanbieden van verschillende activiteiten stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wij werken met de methode ‘Peuterplein’. Deze methode stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Dit is een methode boordevol leuke materialen en gevarieerde activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Deze lesmethode is officieel erkend als integraal VVE-programma. (Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen.)

Buiten
De kinderen kunnen elke dag volop genieten van onze prachtige buitenruimte en onze eigen kinderboerderij. Ook maken ze regelmatig een uitstapje met de bakfiets naar het bos. Heerlijk samen in en met de natuur.

Team
Op de Peuteropvang werken wij met een vast team professionele pedagogisch medewerkers. Zij beschikken minimaal over een afgeronde beroepsopleiding op MBO niveau. Ze zijn VVE gecertificeerd, volgen jaarlijks een kinder-EHBO herhalingscursus en hebben een geldig V.O.G overgedragen aan de directie. Ze zijn bekwaam in het begeleiden, stimuleren en helpen van de kinderen bij hun persoonlijke ontwikkelingen.

“Kijk” observatie methode
Op kinderdagverblijf Jabadabadoe werken wij – zoals alle voorschoolse instellingen in de gemeente Nijkerk - met de observatiemethode “Kijk”. Deze methode is een instrument waarmee wij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar in kaart brengen. Op verschillende aspecten van de ontwikkeling worden de kinderen op systematische wijze geobserveerd. 

Aan de hand van deze ontwikkelingslijnen wordt zichtbaar gemaakt wat het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn of haar ontwikkeling mogelijk is. Hierbij kunnen de pedagogisch medewerksters de kinderen in hun ontwikkeling beter ondersteunen en begeleiden. Ieder kind wordt gekoppeld aan een mentor. Zij zal de registraties doen en de oudergesprekken voeren.

Informatieoverdracht en ouderportaal
Een goede mondelinge overdracht naar ouders en verzorgers vinden wij heel belangrijk. Gewoon tijdens de breng- en haalmomenten of via een individueel gesprek. Eén keer per jaar kunnen ouders inschrijven voor een gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast maken wij ook gebruik van een ouderportaal: “kids@min”. Op de groepen werken wij met een IPad. Hierin kunnen wij in ‘kids@min’ alle gegevens van de kinderen en de ouders inzien. Tevens leggen wij hierin vast hoe de dag van uw kind is verlopen. Dit doen wij doormiddel van verhaaltjes schrijven en foto’s plaatsen.  

U heeft de mogelijkheid om thuis deze informatie in te zien. Dit kan doormiddel van het zogeheten ‘ouderportaal’. Via onze website kunt u inloggen in het ouderportaal. Ook kunt u door middel van een app op uw smartphone of tablet deze gegevens bekijken. Als u ingelogd bent heeft u toegang tot de dagelijkse activiteiten, facturen, jaaroverzichten en de persoonlijke gegevens van u en uw kind(eren).

VVE
Kinderopvang Jabadabadoe is VVE (voor- en vroegschoolse educatie) gecertificeerd. Dat betekent dat wij een gecertificeerd VVE-programma aanbieden en dat ons team is opgeleid en in het bezit is van een geldig VVE certificaat.

Soms kan een kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Kinderen met verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een verklaring voor deelname aan VVE. Deze kinderen volgen hetzelfde programma als de andere kinderen, aangevuld in samenwerking met de ouders extra stimulering voor de ontwikkeling. Dit gebeurt dan zowel op de peuteropvang als thuis. Kinderen die het VVE programma volgen komen 4 ochtenden op de Peuteropvang (of in combinatie met het kinderdagverblijf minimaal 12 uur per week in totaal).

Praktische informatie
De peuteropvang vindt plaats in een gezellige, ruime ruimte op de 1e verdieping van kinderopvang Jabadabadoe. De peutervang is geopend van maandag t/m donderdag in de ochtend van 08:15 tot 12:15 uur. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 08:15 en 08:45 uur en opgehaald tussen 11:45 en 12:15 uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen peuteropvang. In de kalender staat vermeld wanneer wij gesloten zijn.

Kennis maken
Wij nodigen u van harte uit om bij ons langs te komen en kennis te maken!

Aanmelden
033 25 38 698
Social Media
Jabadabadoe - Locatie: Westerdorpsstraat 54b - 3871 AZ Hoevelaken - Landelijk Register KDV 409251847 - BSO 107189094 - PO 409251847
De Hoeve: Landelijk Register BSO 104300607
Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact
opnemen met Kinderopvang Jabadabadoe BV
© 2018 Jabadabadoe